Facebook Gplus LinkedIn YouTube Google Maps E-mail RSS

За нас

ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ЗА ПЪРВИ КЛАС ЗА 2016/2017 УЧЕБНА ГОДИНА

 

РЕД И СРОКОВЕ

 

Приемане на заявления и необходимите документи за записване до 30.05.16 г.
Обявяване на списъците на приетите ученици и свободните места 03.06.16 г. до 17.00 часа
Записване на децата в първи клас и формиране на паралелки с оригинал на Удостоверение на завършена ПГ 06.06.2016 г. и 07.06.2016 г.
   
Приемане на заявления и документи от родители за попълване на свободните места  08.06.2016 г. до 10.06.2016 г.
Записване на  деца в първи клас  на незаетите  места до 15.09.16 г.
Провеждане на родителски срещи 16.06.2016 г. от 17.30 часа;07.09.16 г. от 17.30 часа

 

 Необходими документи за записване в първи клас: 

 1. Заявление по образец;
 2. Ксерокопие на Акт за раждане ;
 3. Оригинал на Удостоверението за завършена ПГ в ДГ или  в училище след 03.06.2016 г.
 4. Декларация, в случай, че детето не е посещавало ПГ, по образец.
 5. Медицински картон – на първата родителска среща – 07.09.2016 г.

 • През учебната 2016/2017 година училището ще приеме 1  подготвителна  група – 5 годишни, родени 2011 г. и  2 групи 6 годишни деца, родени през  2010 г.

  Необходими документи за записване в подготвителна група:

  1.Заявление по образец

  2.Ксерокопие на Акт за раждане

  3. Медицинска карта – на първата родителска среща.

 

 

 

 

ИЗВАДКА ОТ ИСТОРИЯТА НА 136 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ, ГРАД СОФИЯ

 

-Учебната 1911/1912 година – открито е училището. С Протокол № 5 на Софийската окръжна училищна инспекция за учители се назначават: Христо Николов Златинчев, Жечко Генов Чакъров и Никола Драгалевски.

- С Протокол №5 от 24.01.1915 г. Софийското училищно настоятелство решава 22-ро първоначално училище да се именува на видния български революционер Васил Левски.

- През периода 1913-1926 година като учители са били назначени изтъкнати прогресивни общественици и видни партийни функционери: Вълчо Иванов, Яко Доросиев, Васил Михалков, Люба Бакалова, Неделя Куздова, Райна Хинова, Райна Попгеоргиева, Петра Цолова, Ценко Цветанов, Райна Шарова, Михаил Деспотов.

- 1926 година – с цел подпомагане децата от пролетарския район се открива първата занималня в София.

- 1926 -1939 година преподаватели са : Иван Денев, Петър Пиронков, Васил Стоев, Мария Алтабанова, Райна Попгеоргиева, Надя Дончева, Мильо Милев.

- През 1940/41 година се надстройва третия етаж на сградата.

- През 1946 г. училище „Васил Левски”се слива с 13-та прогимназия и получава името „Любен Каравелов”.

- От 01.09.1950 г. към училище „Любен Каравелов” се присъединява 7-ма мъжка гимназия и се създава 17-то единно училище от първи до единадесети клас, с директор Марин Иванов.

- 1957 година – от 17-та гимназия се отделя като самостоятелно основно училище – 136 ОУ „Л. Каравелов” с директор Донка Димитрова.

- За времето от 1965 – 2011 година директори на училището са: Мария Чавдарова, Райна Василева, Васил Личев, Здравка Колева, Димитринка Тодорова, Ивета Германова, Ибрахим Карахасанов, Галина Сахиева.

 

Share