Заповед 2020 г. дневен режим

Декларация лекторски часове

Форма тематично разпределение

До Директора доклад

Анализ входно ниво

Kонтролна карта №2

Карта за ДТВ 2019 – 2020 г

Карта ДТВ за РЦ 2019-2020

Share Button