гр. София,  ул. „Димитър Петков“ № 116

Teлефони за контакт:
директор 0884801442
канцелария 0879496665

e-mail:
l.karavelov136@gmail.com

l.karavelov@dir.bg

Удобен транспорт:

– трамваи с номера 3,8 и 10 спирка пазар  „Димитър Петков“

– автобуси с номера 11,60,83

– метростанция „Константин Величков“

Share Button