Прием

Система за прием

ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ЗА ПЪРВИ КЛАС ЗА 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА

Необходими документи за записване в първи клас:

  1. Заявление по образец
  2. Акт за раждане
  3. Оригинал на Удостоверението за завършена ПГ в ДГ или в училище
  4. Декларация, в случай, че детето не е посещавало ПГ
  5. Медицинска карта

УЧИЛИЩЕТО ЩЕ ПРИЕМЕ УЧЕНИЦИ ЗА 2 ПАРАЛЕЛКИ С РАЗШИРЕНА ПОДГОТОВКА ПО:

I „а” клас – 22 ученика –  Български език и литература, Математика, Информационни  технологии;

 I „б” клас – 22 ученика –  Български език и литература, Математика, Информационни  технологии;

 

 През учебната 2018/2019 година училището ще приеме 3 подготвителни групи 5 и 6 годишни

Необходими документи за записване в подготвителна група:

  1. Заявление по образец
  2. Акт за раждане
  3. Медицинска карта
Share Button