Заповед на директора на 136 ОУ и критерии за прием

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

На сайта на Столична община в рубриката „Образование“, раздел „Съобщения“ са публикувани График на дейностите за първи клас и прилежащите райони на училищата за прием в първи клас за столичните училища за учебната 2021/2022 г.

Система за първи клас може да намерите на страницата на Столичен общински съвет в раздел „Нормативни документи“.

Важните дати за кандидатстващите са:

– До 19 април всяко училище следва да обяви на електронната си страницата план-приема за първи клас за учебната 2021/2022 г.

– Регистриране и кандидатстване от 19.04. до 28.05.2021 г.

28.05.2021 г. Край на актуализацията на пpoфилите (заключване на

системата в 18.00 ч.)

– На 04.06.2020 г. в 17 ч. ще бъдат обявени на електронните страници на училищата списъците с приетите ученици на първо класиране. Публикуваните списъци ще съдържат входящият номер на вашето заявление.

Share Button