График за прием

  1. График на дейностите за приема на ученици в I клас за учебната 2019/2020 година, както следва:

 

СРОК ДЕЙНОСТ
до 29.03. 2019 г. Обявяване на брой места и прилежащи райони на училището за прием на учениците от първи клас. Информация за брой места се обявява на интернет – страницата на училището, а за прилежащия район – на интернет страницата и на Столична община
15.04.2019 – 15.05.2019 г. вкл. Подаване на заявления от родителите за прием в първи клас
22.04. – 25.04 2019 г. Седмица на отворените врати
03.06.2019 г. в 17:00 часа Обявяване на списъците от първо класиране
04.06.2019-06.06.2019 г. вкл. до 17:00 часа Записване на учениците, приети на първо класиране след задължително представени документи:

·         оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група;

·         заявление по образец;

·         акт за раждане;

 

06.06.2019 г. в 18:00 часа Обявяване на незаетите места за второ класиране
от 07.06. 2019 г.  до 10.06.2019 г. вкл. до 12:00 часа Подаване на заявления за участие във второ класиране
10.06.2019 г. в 18:00 часа Обявяване на списъците на приетите ученици на второ класиране
11.06. – 12.06.2019 г. вкл. до 17:00 часа Записване на учениците, приети на второ класиране
12.06.2019 г. в 18:00 часа Обявяване на незаетите места за трето класиране
от 13.06. – 14.06.2019 г. вкл. до 12:00 часа Подаване на заявления за участие в трето класиране
14.06.2019 г. в 18:00 часа Обявяване на списъците на приетите ученици на трето класиране
18.06.2019 г. до 17:00 часа Записване на учениците, приети на трето класиране
20.06.2019 г. Обявяване на свободните места след трето класиране
от 21.06. 2019 г.  до 13.09.2019 г. вкл. Попълване на свободните места след трето класиране и публикуването им на интернет-страницата на училището и РУО София-град
04.09.2019 г. от 17:30 часа Провеждане на родителска среща
От 20.06.2019 г. до 14.09.2019 г. Попълване на свободните места
Share Button