График на дейностите за приема на ученици в I клас за учебната 2021/2022 година, както следва:

 График на дейностите за първи клас

Share Button