Карта на район за прием на 136 ОУ

Бул. „Константин Величков“ /източна част – нечетни номера/, бул. „Сливница“ /южна част/, „Инж. Иван Иванов“ /западна част- нечетни номера/ до бул. „Константин Величков“

Share Button