За родителите

СОФИЯ – РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ”; ТЕЛ. 02/82117053; e-mail: l.karavelov@dir.bg; 136ou.com

ЗА РОДИТЕЛИТЕ, КОИТО ИЗБИРАТ НАЙ – ДОБРОТО ЗА СВОИТЕ ДЕЦА!

Прием за I клас – 2021 / 2022 учебна година

          За първокласниците училището предлага:

  • паралелки с разширено изучаване на български език, математика и

изобразително изкуство;

  • целодневно обучение за учениците от I до VII клас (занимални);
  • иновативно и предприемаческо обучение;
  • висок професионализъм на педагогическия колектив;
  • дългогодишни традиции в спорта, изобразителното, музикалното и танцовото изкуство (клубове по интереси);
  • работа по проекти за развитие на индивидуалните интереси и потребности;
  • съвременна училищна база: уютни класни стаи, нов физкултурен салон, модерно оборудвани компютърни кабинети; богата библиотека;
  • център за подкрепа – ресурсни учители, психолог, логопед, педагогически съветник; лекарски кабинет;
  • осигурен транспорт; училищен бюфет;
  • осигуряване на плодове и млечни храни по проект „Училищен плод” и „Училищно мляко”; ежедневно безплатни закуски.

Прием за  5 и 6 годишни деца в ПГ – 2021/2022

ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС!

Плакат- Прием Iкл

Share Button