Списък на учениците за 1-ви клас след трето класиране за учебната 2018/2019 година

1. Георги  Хайсан  Шебару №663 от 16.04.2018
2. Дева  Живкова  Георгиева №664 от 16.04.2018
3. Божанка  Анкова  Стефанова №665 от 16.04.2018
4. Лили  Росенова  Кирилова №667 от 16.04.2018
5. Калчо  Силванов  Иванов №670 от 16.04.2018
6. Любка  Петрова  Таскова №671 от 16.04.2018
7. Цветан  Радков  Банков №672 от 16.04.2018
8. Тодор  Ангелинов  Симеонов №673 от 16.04.2018
9. Николай  Славейков  Митков №674 от 16.04.2018
10. Недко  Стефанов  Рангелов №675 от 16.04.2018
11. Павел  Надев  Иванов №676 от 16.04.2018
12. Константин  Асянов  Галинов №677 от 16.04.2018
13. Емилия  Снежанова  Методиева №678 от 16.04.2018
14. Селина   Илианова  Стойнева №679 от 16.04.2018
15. Юлиян  Стоянов  Петров №710 от 18.04.2018
16. Христо  Любков  Асенов №713 от 18.04.2018
17. Найден  Емилов  Марянов №714 от 18.04.2018
18. Юлиян  Василев   Борисов №714 от 18.04.2018
19. Христо  Асенов  Асенов №716 от 18.04.2018
20.Траянка  Светлова  Коцева №717 от 18.04.2018
21. Ангел  Цветанов  Костадинов №718 от 18.04.2018
22. Пепа Любкова Георгиева №728 от 18.04.2018
23. Стефан  Юсеинов  Илиев №740 от 19.04.2018
24. Ангел  Мурат  Доган №755 от 24.04.2018
25. Стоянка  Ненкова  Кочева №775 от 24.04.2018
26. Елеонора  Николинова  Костова №795 от 25.04.2018
27. Йордан  Райнов  Александров №796 от 25.04.2018
28. Руси Снежанов Захариев №844  от 30.04.2018
29. Валентин  Анков  Кочев №875 от 02.05.2018
30. Траян  Габриелов  Бенчев №876 от 02.05.2018
31. Методи  Величков  Димитров №877 от 02.05.2018
32. Мартина  Асенов  Асенов №878 от 02.05.2018
33. Методи  Пламенов  Николов №879 от 02.05.2018
44. Анджело  Анков  Величков №880 от 02.05.2018
35. Александър  Цветелинов  Нгуен №881 от 02.05.2018
36. Гергана  Пепева  Славчева №897 от 03.05.2018
37.  Емил  Исусов  Благоев №898 от 03.05.2018
38. Величко  Мариев  Пешов №899 от 03.05.2018
39. Вяра  Емилова  Красимирова №900 от 03.05.2018
40. Беркай  Юсеинов  Османов №901 от 03.05.2018
41. Кирчо  Красимиров  Иванов №902 от 03.05.2018
42. Кристияна  Мишова  Симонова №903 от 03.05.2018
43. Боян  Евдокиев  Илиев №904 от 03.05.2018
44. Мариела  Илиянова   Маринова №905 от 03.05.2018
45. Стефан Бойков Юриев №906 от 03.05.2018
46. Любомира Танева Александрова №949 от 09.05.2018
47. Иван Сатков Илиев №1000 от 16.05.2018
Share Button