План-прием за ПГ и първи клас

За учебната 2021/2022 136 ОУ „Любен Каравелов“ обявява следният план – прием:

ПГ – 5 годишни – 18 ученика

ПГ – 6 годишни – 18 ученика

1 клас – 44 ученика

Share Button