Срокове

 График за приема
СРОК ДЕЙНОСТ ОТГОВОРНИК
20.03.2018 – 30.03.2018 Провеждане на информационна кампания в района на училището и в детските заведения Комисия

Класни ръководители

16.04.2018 – 16.05.2018г. вкл. Подаване на заявления за участие в I-во класиране Заместник-директор УД

комисия

23.04. – 27.04. 2018 г. Седмица на отворените врати Заместник-директор УД
04.06.2018 г. – 17:00 часа Обявяване на списъците от първо класиране Заместник-директор УД

комисия

05.06.2018-08.06.2018 г. вкл. Записване на учениците от I-во класиране след задължително представени документи:

·         оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група;

·         заявление по образец;

·         акт за раждане;

 

Заместник-директор УД

Комисия

11.06.2018 г. до 17:00 часа Обявяване на списъците на приетите и неприетите ученици на второ класиране. Заместник-директор УД

комисия

12.06. – 13.06.2018 г. вкл. Записване на учениците, приети на второ класиране. Заместник-директор УД

комисия

14.06.2018 г. до 17:00 часа Обявяване на списъците на приетите и неприетите ученици на трето класиране. Заместник-директор УД

комисия

15.06.2018 г. до 17:00 часа Записване на учениците, приети на трето  класиране. Заместник-директор УД

Комисия

19.06.2018 г. от 17:30 часа Провеждане на предварителна родителска среща Директор, заместник-директор УД

 

От 20.06.2018 г. до 14.09.2018 г. Попълване на свободните места след трето класиране Заместник-директор УД

Комисия

На 04.09.2018 г. от 17:30 часа Провеждане на родителска среща за началото на учебната година Директор, заместник-директор УД; класни ръководители

 

Share Button