Списък на учениците за 1-ви клас на първо класиране за учебната 2018/2019 година

Столична община
136 Основно училище „Любен Каравелов“ – гр. София,
район – Възраждане, София – град
СПИСЪК  НА  КЛАСИРАНИТЕ  УЧЕНИЦИ  ЗА  I-ви  КЛАС  ЗА  УЧЕБНАТА  2018/2019  ГОДИНА
I Класирани  ученици  със СОП
1 КМС №903 / 03.05.2018 4-та 27
2 ЕНК №795 / 25.04.2018 4-та 26
3 СИС №679 / 16.04.2018 4-та 9
4 БЕИ №904 / 03.05.2018 4-та 0
II Класирани  ученици по критерии
5 СБД №750 / 19.04.2018 1-ва 0
6 СЮИ №740 / 19.04.2018 3-та 26
7 ГХШ №663 / 16.04.2018 4-та 36
8 ЛПТ №671 / 16.04.2018 4-та 36
9 ДЖГ №664 / 16.04.2018 4-та 31
10 ЛРК №667 / 16.04.2018 4-та 31
11 КСИ №670 / 16.04.2018 4-та 31
12 ЦРБ №672 / 16.04.2018 4-та 31
13 ТАС №673 / 16.04.2018 4-та 31
14 НСМ №674 / 16.04.2018 4-та 31
15 ПНИ №676 / 16.04.2018 4-та 31
16 ЙРА №796 / 25.04.2018 4-та 31
17 ТГБ №876 / 02.05.2018 4-та 31
18 МВД №877 / 02.05.2018 4-та 31
19 АЦН №881 / 02.05.2018 4-та 31
20 ВМП №899 / 03.05.2018 4-та 31
21 НЕМ №714 / 18.04.2018 4-та 27
22 ИСИ №1000 / 16.05.2018 4-та 27
23 НСР №675 / 16.04.2018 4-та 26
24 МАА №878 / 02.05.2018 4-та 26
25 МПН №879 / 02.05.2018 4-та 26
26 ААВ №880 / 02.05.2018 4-та 26
27 ВЕК №900 / 03.05.2018 4-та 22
28 БЮО №901 / 03.05.2018 4-та 22
29 БАС №665 / 16.04.2018 4-та 9
30 КАГ №677 / 16.04.2018 4-та 9
31 ХЛА №713 / 18.04.2018 4-та 5
32 ЕСМ №678 / 16.04.2018 4-та 4
33 ХАА №716 / 18.04.2018 4-та 4
34 АМД №755 / 24.04.2018 4-та 4
35 ВАК №875 / 02.05.2018 4-та 4
36 МИМ №905 / 03.05.2018 4-та 4
37 СБЮ №906 / 03.05.2018 4-та 4
38 ЮСП №710 / 18.04.2018 4-та 0
39 ЮВБ №714 / 18.04.2018 4-та 0
40 ТСК №717 / 18.04.2018 4-та 0
41 АЦК №718 / 18.04.2018 4-та 0
42 ПЛГ №728 / 18.04.2018 4-та 0
43 СНК №775 / 24.04.2018 4-та 0
44 РСЗ №844  / 30.04.2018 4-та 0
45 ГПС №897 / 03.05.2018 4-та 0
46 ЕИБ №898 / 03.05.2018 4-та 0
47 ККИ №902 / 03.05.2018 4-та 0
48 ЛТА №949 / 09.05.2018 4-та 0
Share Button