I класиране

136 Основно училище „Любен Каравелов“ – гр. София, район – Възраждане

 СПИСЪК  НА  КЛАСИРАНИ  УЧЕНИЦИ  ЗА  I-ви  КЛАС – УЧЕБНА  2020/2021  ГОДИНА

Входящ номер Група по водещ критерий
№1476/24.04.20 г. 4
№1477/24.04.20 г. 1
№1478/24.04.20 г. 4
№1479/24.04.20 г. 1
№1480/24.04.20 1
№ 1481/27.04.20 1
№ 1482/27.04.20 4
№ 1483/27.04.20 4
№ 1503/07.05.20 г. 4
№ 1485/27.04.20 4
№ 1487/28.04.20 4
№ 1488/28.04.20 1
№ 1491/28.04.20 1
№ 1490/28.04.20 1
№ 1489/28.04.20 1
№ 1492/04.05.20 1
№ 1493/04.05.20 1
№ 1494/04.05.20 1
№ 1495/04.05.20 4
№ 1496/04.05.20 г. 4
№ 1497/04.05.20 г. 4
№ 1498/05.05.20 г. 1
№ 1499/05.05.20 г. 4
№1500/05.05.20 г. 4
№1501/07.05.20 г. 1
№1502/07.05.20 г. 4
№1503/07.05.20 г. 4
№1484/27.04.20 г. 1
№1521/22.05.20 г. 4
Share Button