136 Основно училище „Любен Каравелов“ – гр. София, район – Възраждане

 СПИСЪК  НА  КЛАСИРАНИ  УЧЕНИЦИ  ЗА  I-ви  КЛАС – УЧЕБНА  2021/2022  ГОДИНА

1-во класиране

Share Button