I класиране

136 Основно училище „Любен Каравелов“ – гр. София, район – Възраждане

 СПИСЪК  НА  КЛАСИРАНИ  УЧЕНИЦИ  ЗА  I-ви  КЛАС – УЧЕБНА  2019/2020  ГОДИНА

Входящ номер Група по водещ критерий Брой точки по допълнителни критерии
№ 794 от 16.04.2019 1-ва 13
№ 811 от 22.04.2019 1-ва 10
№ 895 от 02.05.2019 1-ва 6
№ 801 от 18.04.2019 1-ва 4
№ 802 от 18.04.2019 1-ва 4
№  814 от 22.04.2019 1-ва 4
№ 838 от 24.04.2019 1-ва 4
№ 863 от 25.04.2019 1-ва 4
№ 916 от 07.05.2019 1-та 4
№ 797 от 18.04.2019 1-ва 0
№ 997 от 28.05.2019 1-ва 0
№ 914 от 07.05.2019 4-та 13
№  824 от 23.04.2019 4-та 9
№ 825 от 23.04.2019 4-та 9
№ 840 от 24.04.2019 4-та 9
№ 891 от 02.05.2019 4-та 9
№ 913 от 07.05.2019 4-та 9
№  805 от 18.04.2019 4-та 8
№  800 от 18.04.2019 4-та 5
№ 892 от 02.05.2019 4-та 5
№ 795 от 16.04.2019 4-та 4
№ 799 от 18.04.2019 4-та 4
№ 803 от 18.04.2019 4-та 4
№ 804 от 18.04.2019 4-та 4
№ 813  от 22.04.2019 4-та 4
№  815 от 23.04.2019 4-та 4
№ 816 от 23.04.2019 4-та 4
№ 817 от 23.04.2019 4-та 4
№ 828 от 24.04.2019 4-та 4
№ 832 от 24.04.2019 4-та 4
№ 833 от 24.04.2019 4-та 4
№ 889 от 02.05.2019 4-та 4
№ 915 от 07.05.2019 4-та 4
№ 890 от 02.05.2019 4-та 0
№ 917 от 07.05.2019 4-та 0

 

Share Button