II класиране

Броят на незаетите места за второ класиране е 14

136 Основно училище „Любен Каравелов“ – гр. София, район – Възраждане

 СПИСЪК  НА  УЧЕНИЦИ  ЗА  I-ВИ  КЛ

Share Button