III класиране

Свободни места за първи клас след 3-то класиране – 13 бр.

 

Броят на незаетите места за трето класиране е 13

Share Button