Проект „Подкрепа за успех“

Нови бланки

  1. ИНДИВИДУАЛНА КАРТА НА УЧЕНИКА
  2. ИНДИВИДУАЛНА-КАРТА-НА-УЧЕНИКА- word
  3. ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА НИВОТО НА РИСК ОТ ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСКАНЕ – 5и – 8и КЛАС
  4. 5-8 ЗА-УСТАНОВЯВАНЕ-НА-НИВОТО-НА-РИСК-ОТ-ПРЕЖДЕВРЕМЕННО-НАПУСКАНЕ-5и-8и-КЛАС  word
  5. ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА НИВОТО НА РИСК ОТ ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСКАНЕ – 2и – 4и КЛАС
  6. 2-4 ЗА-УСТАНОВЯВАНЕ-НА-НИВОТО-НА-РИСК-ОТ-ПРЕЖДЕВРЕМЕННО-НАПУСКАНЕ-2и-4и-КЛАС  word
  7. ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА НИВОТО НА РИСК ОТ ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСКАНЕ – 1и КЛАС
  8. 1 ЗА-УСТАНОВЯВАНЕ-НА-НИВОТО-НА-РИСК-ОТ-ПРЕЖДЕВРЕМЕННО-НАПУСКАНЕ-1и-КЛАС  

 

 

Заповед – нови ученици по Подкрепа за успех

Празна бланка

Индивидуална карта-Приложение № 1

Програма с график Приложение № 2

Удостоверение-Приложение № 3

 

Share Button