ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ +

ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ +

ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ОБМЕН И СПОДЕЛЯНЕ НА ПРАКТИКИ

 

1.КА 229 – ALL TOGEDER

Координатор: Германия

Партньори: България,Германия, Англия и Румъния

2.КА 229 – CULTURE PROMOTES TEACHING AND LEARNINGQ

Координатор: Чехия

Партньори: България, Италия, Словакия и Турция

3.КА 229 – GREENPRINT

Координатро: Франция

Партньори: България,  Италия, Турция и Гърция

4.КА 229 – ICT&Technology Invasion

Координатор: Полша
Партньори: България, Естония, Румъния, Испания и Гърция

Share Button