“ALL TOGEDER“

Координатор на проекта за 24-месечния проект „Всички заедно“ е Германия, партньори са Германия, България, Румъния и Англия.

Целта е да разберем за изграждането на блокове за взаимоотношения в училищната среда обмен, доразвийте ги за вашата собствена система по педагогико-професионален начин и тях да го прилага там с дългосрочна подкрепа. Тъй като участниците са наясно, че работата по връзката в училище трябва да надхвърля чистите отношения учител-ученик, ако има. Студентите трябва да развият устойчива, доверчива среда, те ще бъдат в хода на проекта работи върху следните аспекти на училищните взаимоотношения: отношения учител-ученик, връзки между ученици, взаимоотношения между учител и родител, отношения между служители и укрепване на училищната общност. По този начин участващите училища искат да създадат основа за това дава възможност на техните ученици в неравностойно положение да се отстояват.Отворете образователните възможности, открийте и използвайте техния учебен потенциал и училище попълнете възможно най-успешно.

Share Button