“ALL TOGEDER“

Координатор на проекта за 24-месечния проект „Всички заедно“ е Германия, партньори са Германия, България, Румъния и Англия.

Проектът “All together” стартира в началото на учебна година 2019/2020г. в 136 ОУ „Любен Каравелов“. Той изцяло е ориентиран към деца и ученици в неравностойно положение. Дейностите по проекта са обвързани с различните модели на взаимодействие и комуникация в образователната среда на детето. Разглеждат се специфични техники и модели за работа с деца и ученици със специални потребности развиващи когнитивните процеси, комуникацията, социализацията.

Share Button