1Вторник, 25.02.2020г

Първият ден от програмата за обучение включваше:

Обучение в блога – Томас Восман

Адрес: all-together-blog.eu

Сряда, 26.02.2020г

Денят беше посветен на музикотерапията, като средство за укрепване на връзките „учител-ученик“ с деца със специални образователни потребности и извън тях.

Гостите участваха в занимание по музикотерапия, последвано от интерактивен уъркшоп.

Следващата дейност беше съвместна работилница за създаване на различни ударни инструменти, които могат да се използват по време на сесията с музикална терапия.

Денят завърши с сесия за оценка.

Четвъртък, 27.02.2020г

Денят беше посветен на сензорното плуване като начин за укрепване на връзките ученик / учител.

Първата част от дейността беше посветена на запознаване на партньорите с теоретични представи за този иновативен метод и преследваните цели: подобряване на отношенията дете-терапевт / учител, развиване на доверие в учител / терапевт, самочувствие, двигателно развитие, ориентиране към различна среда (вода), невросензорна стимулация. През втората част на деня гостите наблюдаваха демонстративно сензорно занимание по плуване. За безпроблемното протичане на заниманията, които се провеждат в басейна на хотел Maxim Oradea, преподавателите бяха подкрепени от студентите-доброволци от Факултета по география, туризъм и спорт, катедрата по физическо възпитание, спорт и физикална терапия към Университета в Орадя.

Share Button