На 07.05.2020г. проведохме важна онлайн среща с партньорите във връзка с уточняване на работата по проекта и вземане нарешение за удължаване на проектното време.

Share Button