Създадохме екип по проекта и запознахме всички участници с неговите основни цели и идеи,водехме активна комуникация с партньорите в различни социални мрежи и започнахме подготовка за първата ни проектна среща.

Проведохме анкета с педагогическия персонал във връзка с подготовка за представянето ни на С1,на тема Взаимоотношенията „учител-учител”.

 

Share Button