Създадохме страница на проекта в eTwinning. Нашето училище съвместно с румънското, пое отговорност за дизайна настраницата в Twinspace и комуникацията на партньорите там.

Подготовка за С2 в Румъния, гр. Орадея – организирахме и проведохме тиймбилдинг с персонала на училището за сплотяване и подобряване на взаимоотношенията „учител-учител“. Приложихме техники показани ни по време на С1.

Организирахме посещение на учебни часове като тренинг на тема „Учители на гости на Учители”, проведохме бинарни уроци на  тема „Учители работят заедно“, проведохме „Ден на четенето”–учители и ученици четат заедно.

Изговихме дигитален пъзел със снимки от всички партньори и указания за ползване. Пъзелът се разпространи във всички училища по проекта и децата се научиха да го редят електронно.

Подготовка за С2 – изготвяне на презентация на тема „Взаимоотношенията учител-ученик” и активна работа в Twinspace.

 

Share Button