“CULTURE PROMOTES TEACHING AND LEARNINGQ“

Координатор на проекта за 24-месечния проект „Културни промоти преподаване и обучение“ е Чехия, партньори са Словакия, България, Италия и Турция.

Проектът “Culture Promotes Teaching and Learning” стартира в началото на учебна година 2019/2020г. в 136 ОУ „Любен Каравелов“. Той изцяло е ориентиран към запознаване с културното наследство на държавите, включени в него – традиции, обичаи, народно творчество, занаяти и т.н. Приказките, легендите, митовете, изкуствата и занаятите, традиционните игри, фолклорни танци и музика, куклени сценки и театър на сенките –  всичко това е заложено  в този проект, обвързващ 5 училища от 5 държави. Създадохме съвместно двугодишен работен план, основан на развитието на грамотността на учениците и учителите както и умения за  повишаване на социалното включване, дигитални умения, езикови умения, културно многообразие , критично мислене и креативност. Една от целите е учителите да се срещнат и да се подготвят  за нов вид преподаване / учене с интересни подходи и как да използват културните елементи в своите часове.

Share Button