“CULTURE PROMOTES TEACHING AND LEARNINGQ“

Координатор на проекта за 24-месечния проект „Културни промоти преподаване и обучение“ е Чехия, партньори са Словакия, България, Италия и Турция.

Основни цели:

– да се повиши осведомеността относно общите и различията на партньорите

– да се увеличи желанието на учениците да изразят творчески мисли и чувства и техните култури

– да насърчава използването на културата чрез нови методи във всички области на учебната програма

Share Button