Първата среща беше в Турция, Анталия на тема „Digital Stories, Fairy tales, Folk Stories”. Преди срещата, през октомври в училище създадохме клубове по театрално и танцово изкуство и приложни изкуства във връзка с изпълнение на проектните дейности – 30 ученици. Вокалната група към училището също беше включена в изпълнение на някои от заложените дейности и изяви.

Децата се включиха с голям ентусиазъм в подготовката за срещата в Турция. Колегите работиха екипно, като децата от приложните изкуства изготвиха маските и костюмите за приказката, децата от клуба по театрално изкуство направиха драматизации по приказките „Дядо вади ряпа” и „Неродена мома”, по – големите ученици, в часовете по ИТ помогнаха да раздвижим героите в дигитална история.

Нашата задача беше да подготвяме анкета за впечатленията от посещенията в съответните държави, която участниците да попълват на място /applying the initial questionnaires (created by theBulgarian partner). Такава анкета беше изготвена от екипа и попълнена на първата среща в Турция.

 

fbt

Share Button