136 ОУ изпълни следните дейности:

 1. Запознаване на екипа, учениците и родителите с  проекта. –Р1
 2. Създаване на страница на проекта в училищния сайт. – Р1
 3. Сформиране на екип за работа по проекта. – Р1
 4. Сформиране на клубове по театрално и танцово изкуство и приложни изкуства във връзка с изпълнение на проектните дейности – 30 ученици.  – Р1
 5. Създаване на лого по проекта- Р1
 6. Изработване на анкета за обратна връзка. Р1
 7. Оформяне на кът по Еразъм с табла и снимки – Р1
 8. Изработване на материали от глина и прежда, рисунки –  изложба. – Р1
 9. Изработване на табла с информация за държавите-партньори по проекта. – Р1
 10. Създаване на презентация като подготовка за представянето ни на срещата в Турция.
 11. Подготовка на дигиталните истории за първата среща.

До момента са направени разходи за материали за изпълнение на дейностите  и разходи за първата среща в Турция.

Първата снимка – представяне на обичая Бъдни вечер от децата в групата за театрално изкуство
Втората – изложба за Баба Марта от групата по приложно изкуство
третата – драматизация на приказка
останалите представят подготовка на дигиталните истории за първата среща.

 

Share Button