“GREENPRINT“

Координатор на проекта за 24-месечния проект „Зеленият отпечатък: екологична грамотност“ е Франция, партньори са Гърция, България, Италия и Турция.

Нашите цели са:

– Да се ??развие навик да се действа с идентичност за екологична грамотност през целия живот за членове на семейството и други общности.

– Оказване на ефект върху студентите за посещение на местни, национални и международни екологични и екологични дейности.

– Да накараме учениците, които са решителни за утрешния ден, да се движат със знания, умения и отношение проблемите на местните и глобалните източници.

– Развиване на уменията на учениците за критично мислене, решаване на проблеми, общуване на чужд език и ИКТ инструменти.

– Да положат усилия за намаляване на екологичните отпечатъци.

– Да интегрираме практиките за екологична грамотност, които ще развием със сътрудничеството на европейско ниво в учебната програма и се използва в нашите училища от години.

– За да участвате в някои други международни партньорства за същите цели, разработвайте местни проекти с заинтересованите страни.

– Да провокира учителите да развиват иновативни и ефективни педагогически, научни, социални и интердисциплинарни подходи, повишават качеството на нашите институции.

Share Button