1. Р 5- Изработване на лого по проекта
  • Участниците в клубовете изработиха лого за проекта. Направихме изложба от рисунките на логата, след което комисия от учители и ученици избра най-подходящото лого, което да участва в конкурса между партньорите.
  • В часовете по ИТ, учениците, с помощта на учителите, оформиха избраното лого.
  • Изпратихме логото на нашите проектни партньори и след гласуване онлайн, то беше избрано за официално лого на проекта.
 2. Р 3 – Дейности по учене, преподаване и практика в 136. ОУ, свързани с проекта.
  • Оборудване на етажите с контейнери за разделно събиране на отпадъци във връзка с екологичното възпитание и култура
  • Изработване на коледна украса и коледни картички от отпадъчни материали.
  • Подреждане на изложба от направените изделия. Наградени ученици.
  • Изработване на табла с информация за държавите-партньори по проекта.
  • Оборудване на стая за работа на координаторите по проекта, където е изложена цялата информация по всички проекти на Еразъм +, по които училището работи: табла със снимки от дейностите, информационни материали и др.
  • Оборудване на класна стая за работа на учениците по проекта. Подготвиха се материали за практическите дейности на всяка група ученици от партньорските държави.
  • Закупуване на материали за работа по време на срещата в България

Share Button