“ICT&Technology Invasion“

Координатор на проекта за 24-месечния проект „ИКТ и технологичната инвазия“ е Полша, партньори са Естония, България и Румъния.

ICT&Technology Invasion е интердисциплинарен проект, който предлага възможности за учениците от прогимназиален етап за придобиване на нови умения като комуникация и презентация на АЕ, сътрудничество, вземане на решения, решаване на проблеми и управление на конфликти, работа в екип, креативност, които са полезни като в училищната среда, така и в личния живот.

Работата по проекта е насочена към използването на информационните технологии в различни сфери на живота, чрез употребата на различни ИТ приложения, компютърни програми и технически устройства като целта е да запалим интереса и желанието на децата към технологиите като цяло и да съумеем да им развием съществуващи и бъдещи способности, които ще ги водят към бъдещите им работни места.

Главната цел е чрез организиране на интересни и иновативни дейности по време на редовните учебни часове по различни предмети и/или интердисциплинарни уроци, като използваме приложенията и програмите, въведени по време на проекта, да покажем на нашите деца, че ICT технологиите имат широка употреба в ежедневието и са част от бъдещето на хората.

Share Button