На срещата в гр. Пълва, Естония  присъстваха 3 ученици и 2 учители.

Дейностите се осъществиха съгласно програмата. Децата и учителите останаха изключително доволни от споделения опит. Учителите споделиха добри практики на сбирка на методическото обединение.

 

 

Share Button