Р 1 – Запознаване на екипа, учениците и родителите с  проекта.

На педагогически съвет избрахме координатор и екип за работа по проекта.

Р 9 Проведе се информационна среща с родителите и същите подписаха декларации за съгласие за участието на учениците в проектните дейности.

Сформиране на клуб “Дигитални компетнтности” – 15 ученици от 6 – 7 клас с ръководител Мария Костова, учител по ИТ

Изготвиха се график и  тематично разпределение за работа на групата.

Р3Създаване на страница на проекта в училищния сайт 136ou.com и страница във ФБ, поддържане на страницата.

Р 5- Изработване на лого по проекта

Р6Изготвяне на презентация за училището и подготовка за първата среща в Естония

– закупуване на рекламни сувенири за първата среща в Естония

Share Button