Преди старта на проекта, запознах училищната общност с неговата същност. Родителите приеха с голям ентусиазъм идеята децата им да се запознаят с другите култури и да установят приятелски отношения.

Сформирахме екип за работа по проекта. Създадохме две групи с ученици, които ще изпълняват съответните дейности: ателие “Приложни изкуства и занаяти” и вокална и танцова формация “Фолклор на етносите”. Децата се включиха активно в дейностите.

Подготвихме избожба с изработени от тях керамичини изделия за Коледа и изложба с традиционната мартеница. Учениците от вокалната формация се включиха в “Ден на ромското семейство” – 14 януари 2020 г. (Ромската Нова година) с традиционни песни и танци, а преди това, на Коледа  представиха българския традиционен обичай “Бъдни вечер”.

През м. ноември започна подготовката на екипа ни за първата среща в Турция.

Share Button