III класиране

Свободни места след трето класиране – 17

136 Основно училище „Любен Каравелов“ – гр. София, район – Възраждане

 СПИСЪК  НА  КЛАСИРАНИ  УЧЕНИЦИ  ЗА  I-ви  КЛАС – УЧЕБНА  2021/2022  ГОДИНА

Входящ номер Група по водещ критерий

 

Свободни места след второ класиране – 18

Share Button