Състезание

Регламент

Програма_за_междуучилищна_дейност

Във връзка с писмо №9105-215/01.06.2022 г., с вх. № РУО1-20506/01.06.2022 г. на г-жа Пенка Иванова – ръководител на проект „Подкрепа за успех“ по ОП НОИР, относно организиране и провеждане на междуучилищни дейности на 20.06.2022 г. от 11 часа в сградата на 136. ОУ „Любен Каравелов“ ще се проведе междуучилищна дейност по проект „Подкрепа за успех“. Програмата включва състезание по БЕЛ на тема „Части на речта – правопис“ с участието на ученици от 136. ОУ „Любен Каравелов“ и 67. ОУ „Васил Друмев“.
 
  1. ИНДИВИДУАЛНА КАРТА НА УЧЕНИКА
  2. ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА НИВОТО НА РИСК ОТ ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСКАНЕ – 5и – 8и КЛАС
  3. ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА НИВОТО НА РИСК ОТ ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСКАНЕ – 2и – 4и КЛАС
  4. ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА НИВОТО НА РИСК ОТ ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСКАНЕ – 1и КЛАС

Заповед – нови ученици по Подкрепа за успех

Празна бланка

Индивидуална карта-Приложение № 1

Програма с график Приложение № 2

Удостоверение-Приложение № 3


Share Button