ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ +

ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ОБМЕН И СПОДЕЛЯНЕ НА ПРАКТИКИ

 

1.КА 229 – ALL TOGEDER

Координатор: Германия

Партньори: България,Германия, Англия и Румъния

2.КА 229 – CULTURE PROMOTES TEACHING AND LEARNINGQ

Координатор: Чехия

Партньори: България, Италия, Словакия и Турция

3.КА 229 – GREENPRINT

Координатро: Франция

Партньори: България,  Италия, Турция и Гърция

4.КА 229 – ICT&Technology Invasion

Координатор: Полша
Партньори: България, Естония, Румъния, Испания и Гърция

5.  RO01-KA201-063876 – “The past_an evolved gateway to the future“

Координатор: Румъния
Партньори: България, Турция/Адана/, Македония и Турция /Анталия/

 

 

Дейностите, продуктите и информацията, изложена в тази секция отразяват единствено гледната точка на автора и Европейската комисия не носи отговорност за използването, по какъвто и да било начин, на съдържащата се в тях информация.

Share Button