Brosura All Together_engleza final 

Координатор на проекта за 24-месечния проект „Всички заедно“ е Германия, партньори са Германия, България, Румъния и Англия.

Проектът “All together” стартира в началото на учебна година 2019/2020г. в 136 ОУ „Любен Каравелов“. Той изцяло е ориентиран към деца и ученици в неравностойно положение. Дейностите по проекта са обвързани с различните модели на взаимодействие и комуникация в образователната среда на детето. Разглеждат се специфични техники и модели за работа с деца и ученици със специални потребности развиващи когнитивните процеси, комуникацията, социализацията.

Линк към блога на проекта  https://all-together-blog.eu

 

 

Състезание

Регламент

Програма_за_междуучилищна_дейност

Във връзка с писмо №9105-215/01.06.2022 г., с вх. № РУО1-20506/01.06.2022 г. на г-жа Пенка Иванова – ръководител на проект „Подкрепа за успех“ по ОП НОИР, относно организиране и провеждане на междуучилищни дейности на 20.06.2022 г. от 11 часа в сградата на 136. ОУ „Любен Каравелов“ ще се проведе междуучилищна дейност по проект „Подкрепа за успех“. Програмата включва състезание по БЕЛ на тема „Части на речта – правопис“ с участието на ученици от 136. ОУ „Любен Каравелов“ и 67. ОУ „Васил Друмев“.
 
 1. ИНДИВИДУАЛНА КАРТА НА УЧЕНИКА
 2. ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА НИВОТО НА РИСК ОТ ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСКАНЕ – 5и – 8и КЛАС
 3. ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА НИВОТО НА РИСК ОТ ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСКАНЕ – 2и – 4и КЛАС
 4. ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА НИВОТО НА РИСК ОТ ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСКАНЕ – 1и КЛАС

Заповед – нови ученици по Подкрепа за успех

Празна бланка

Индивидуална карта-Приложение № 1

Програма с график Приложение № 2

Удостоверение-Приложение № 3


Състезание

Регламент

Програма_за_междуучилищна_дейност

Във връзка с писмо №9105-215/01.06.2022 г., с вх. № РУО1-20506/01.06.2022 г. на г-жа Пенка Иванова – ръководител на проект „Подкрепа за успех“ по ОП НОИР, относно организиране и провеждане на междуучилищни дейности на 20.06.2022 г. от 11 часа в сградата на 136. ОУ „Любен Каравелов“ ще се проведе междуучилищна дейност по проект „Подкрепа за успех“. Програмата включва състезание по БЕЛ на тема „Части на речта – правопис“ с участието на ученици от 136. ОУ „Любен Каравелов“ и 67. ОУ „Васил Друмев“.
 
 1. ИНДИВИДУАЛНА КАРТА НА УЧЕНИКА
 2. ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА НИВОТО НА РИСК ОТ ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСКАНЕ – 5и – 8и КЛАС
 3. ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА НИВОТО НА РИСК ОТ ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСКАНЕ – 2и – 4и КЛАС
 4. ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА НИВОТО НА РИСК ОТ ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСКАНЕ – 1и КЛАС

Заповед – нови ученици по Подкрепа за успех

Празна бланка

Индивидуална карта-Приложение № 1

Програма с график Приложение № 2

Удостоверение-Приложение № 3


Първа среща - Ибенбюррен Германия  25.11 - 29.11 2019 година

 • Вторник, 26.11.2019
  • Училищна обиколка Janusz-Korczak-Schule, Сграда на средното училище, Uffeln
  • Подробно представяне на основните педагогически концепции на Януш-Корчак-Шуле
  • Организационни аспекти
  • Посещение на музей „Draiflessen”
  Сряда, 27.11.2019
  • Посещение на anSchub: Алтернативен фермерски проект за ученици, които не могат да учат в класните стаи по конвенционален начин, ръководен от Janusz-Korczak-Schule
  • Работа по LTT- заглавие „Взаимоотношения между персонала“
  • Обучение за е-туининг с треньор Даниела Браун
  Четвъртък, 28.11.2019
  • Училищна обиколка Януш-Корчак-Шуле, Сграда на основното училище, Обмен с учители по проекти и социални работници
  • Работа по LTT- заглавие „Взаимоотношения между персонала“

Дейности P1 и P2

Създадохме екип по проекта и запознахме всички участници с неговите основни цели и идеи,водехме активна комуникация с партньорите в различни социални мрежи и започнахме подготовка за първата ни проектна среща.

Проведохме анкета с педагогическия персонал във връзка с подготовка за представянето ни на С1,на тема Взаимоотношенията „учител-учител”.

Дейности P3 - P7

Създадохме страница на проекта в eTwinning. Нашето училище съвместно с румънското, пое отговорност за дизайна настраницата в Twinspace и комуникацията на партньорите там. Подготовка за С2 в Румъния, гр. Орадея – организирахме и проведохме тиймбилдинг с персонала на училището за сплотяване и подобряване на взаимоотношенията „учител-учител“. Приложихме техники показани ни по време на С1. Организирахме посещение на учебни часове като тренинг на тема „Учители на гости на Учители”, проведохме бинарни уроци на  тема „Учители работят заедно“, проведохме „Ден на четенето”–учители и ученици четат заедно. Изговихме дигитален пъзел със снимки от всички партньори и указания за ползване. Пъзелът се разпространи във всички училища по проекта и децата се научиха да го редят електронно. Подготовка за С2 – изготвяне на презентация на тема „Взаимоотношенията учител-ученик” и активна работа в Twinspace.  

Втора среща – Орадея Румъния 24.02 – 20.02 2020 година

Вторник, 25.02.2020г

Първият ден от програмата за обучение включваше:

 • художествена програма, предлагана от децата за отбелязване на събитието
 • посетете училището и неговите съоръжения
 • създаването на пъзела „Пъзел + Всичко“ чрез техниката Пано-рисуване, която събра фрагменти от творби на деца от всички училища-партньори,
 • оценка на промените, направени във всяко училище по отношение на подобряването на отношенията „учител-учител“
 • представяне на нови начини за засилване на връзките „учител-ученик“ в училищата за гости.

Обучение в блога – Томас Восман

Адрес: all-together-blog.eu

Сряда, 26.02.2020г

Денят беше посветен на музикотерапията, като средство за укрепване на връзките „учител-ученик“ с деца със специални образователни потребности и извън тях.

Гостите участваха в занимание по музикотерапия, последвано от интерактивен уъркшоп.

Следващата дейност беше съвместна работилница за създаване на различни ударни инструменти, които могат да се използват по време на сесията с музикална терапия.

Денят завърши с сесия за оценка.

Четвъртък, 27.02.2020г

Денят беше посветен на сензорното плуване като начин за укрепване на връзките ученик / учител.

Първата част от дейността беше посветена на запознаване на партньорите с теоретични представи за този иновативен метод и преследваните цели: подобряване на отношенията дете-терапевт / учител, развиване на доверие в учител / терапевт, самочувствие, двигателно развитие, ориентиране към различна среда (вода), невросензорна стимулация. През втората част на деня гостите наблюдаваха демонстративно сензорно занимание по плуване. За безпроблемното протичане на заниманията, които се провеждат в басейна на хотел Maxim Oradea, преподавателите бяха подкрепени от студентите-доброволци от Факултета по география, туризъм и спорт, катедрата по физическо възпитание, спорт и физикална терапия към Университета в Орадя.

Дейности P8

На 07.05.2020г. проведохме важна онлайн среща с партньорите във връзка с уточняване на работата по проекта и вземане нарешение за удължаване на проектното време.

Share Button