Координатор на проекта за 24-месечния проект „Културни промоти преподаване и обучение“ е Чехия, партньори са Словакия, България, Италия и Турция. Проектът “Culture Promotes Teaching and Learning” стартира в началото на учебна година 2019/2020г. в 136 ОУ „Любен Каравелов“. Той изцяло е ориентиран към запознаване с културното наследство на държавите, включени в него – традиции, обичаи, народно творчество, занаяти и т.н. Приказките, легендите, митовете, изкуствата и занаятите, традиционните игри, фолклорни танци и музика, куклени сценки и театър на сенките –  всичко това е заложено  в този проект, обвързващ 5 училища от 5 държави. Създадохме съвместно двугодишен работен план, основан на развитието на грамотността на учениците и учителите както и умения за  повишаване на социалното включване, дигитални умения, езикови умения, културно многообразие , критично мислене и креативност. Една от целите е учителите да се срещнат и да се подготвят  за нов вид преподаване / учене с интересни подходи и как да използват културните елементи в своите часове.

Първа среща - Анталия

Първата среща беше в Турция, Анталия на тема „Digital Stories, Fairy tales, Folk Stories”. Преди срещата, през октомври в училище създадохме клубове по театрално и танцово изкуство и приложни изкуства във връзка с изпълнение на проектните дейности – 30 ученици. Вокалната група към училището също беше включена в изпълнение на някои от заложените дейности и изяви.

Децата се включиха с голям ентусиазъм в подготовката за срещата в Турция. Колегите работиха екипно, като децата от приложните изкуства изготвиха маските и костюмите за приказката, децата от клуба по театрално изкуство направиха драматизации по приказките „Дядо вади ряпа” и „Неродена мома”, по – големите ученици, в часовете по ИТ помогнаха да раздвижим героите в дигитална история.

Нашата задача беше да подготвяме анкета за впечатленията от посещенията в съответните държави, която участниците да попълват на място /applying the initial questionnaires (created by theBulgarian partner). Такава анкета беше изготвена от екипа и попълнена на първата среща в Турция.

Дейности Р1

136 ОУ изпълни следните дейности:

 1. Запознаване на екипа, учениците и родителите с  проекта. –Р1
 2. Създаване на страница на проекта в училищния сайт. – Р1
 3. Сформиране на екип за работа по проекта. – Р1
 4. Сформиране на клубове по театрално и танцово изкуство и приложни изкуства във връзка с изпълнение на проектните дейности – 30 ученици.  – Р1
 5. Създаване на лого по проекта- Р1
 6. Изработване на анкета за обратна връзка. Р1
 7. Оформяне на кът по Еразъм с табла и снимки – Р1
 8. Изработване на материали от глина и прежда, рисунки –  изложба. – Р1
 9. Изработване на табла с информация за държавите-партньори по проекта. – Р1
 10. Създаване на презентация като подготовка за представянето ни на срещата в Турция.
 11. Подготовка на дигиталните истории за първата среща.

До момента са направени разходи за материали за изпълнение на дейностите  и разходи за първата среща в Турция.

Първата снимка – представяне на обичая Бъдни вечер от децата в групата за театрално изкуство
Втората – изложба за Баба Марта от групата по приложно изкуство
третата – драматизация на приказка
останалите представят подготовка на дигиталните истории за първата среща.

Ден на Еразъм

Еразъм кът

Share Button