Координатор на проекта за 24-месечния проект „ИКТ и технологичната инвазия“ е Полша, партньори са Естония, България и Румъния. ICT&Technology Invasion е интердисциплинарен проект, който предлага възможности за учениците от прогимназиален етап за придобиване на нови умения като комуникация и презентация на АЕ, сътрудничество, вземане на решения, решаване на проблеми и управление на конфликти, работа в екип, креативност, които са полезни като в училищната среда, така и в личния живот. Работата по проекта е насочена към използването на информационните технологии в различни сфери на живота, чрез употребата на различни ИТ приложения, компютърни програми и технически устройства като целта е да запалим интереса и желанието на децата към технологиите като цяло и да съумеем да им развием съществуващи и бъдещи способности, които ще ги водят към бъдещите им работни места. Главната цел е чрез организиране на интересни и иновативни дейности по време на редовните учебни часове по различни предмети и/или интердисциплинарни уроци, като използваме приложенията и програмите, въведени по време на проекта, да покажем на нашите деца, че ICT технологиите имат широка употреба в ежедневието и са част от бъдещето на хората.

Първа среща в Естония - 01. - 07.12. 2019 г.

На срещата в гр. Пълва, Естония  присъстваха 3 ученици и 2 учители. Дейностите се осъществиха съгласно програмата. Децата и учителите останаха изключително доволни от споделения опит. Учителите споделиха добри практики на сбирка на методическото обединение.    

Дейности Р1,Р3,Р5,Р6,Р9

Р 1 – Запознаване на екипа, учениците и родителите с  проекта.

На педагогически съвет избрахме координатор и екип за работа по проекта.

Р 9 Проведе се информационна среща с родителите и същите подписаха декларации за съгласие за участието на учениците в проектните дейности.

Сформиране на клуб “Дигитални компетнтности” – 15 ученици от 6 – 7 клас с ръководител Мария Костова, учител по ИТ

Изготвиха се график и  тематично разпределение за работа на групата.

Р3Създаване на страница на проекта в училищния сайт 136ou.com и страница във ФБ, поддържане на страницата.

Р 5- Изработване на лого по проекта

 • Участниците в клуба изработиха дигитално лого за проекта, след което комисия от учители и ученици избра най-подходящото лого, което да участва в конкурса между партньорите.

Р6Изготвяне на презентация за училището и подготовка за първата среща в Естония

– закупуване на рекламни сувенири за първата среща в Естония

Втора среща - онлайн мобилност в Полша - 06 - 10. 12. 2020 г.

6 декември
-Учениците бяха подредени в шест групи от всички партньорски страни
 В групи те трябваше да се представят, след което да измислят лого на своя отбор. След това въведенията и логото бяха качени в Padlet
– На учениците беше показан видеоклип за града-домакин Слупск
– Използвайки приложението Vistacreate, те трябваше да създадат пощенска картичка с мечката на щастието (символът на града-домакин)
– Водещият показа презентация за фирма Optinav, която създава всякакви устройства с помощта на хай-тек.
 7 декември
Гостът, Магдалена Машевска, астрофизик от Stellarium в Гданск, обясни на всички ученици и учители как работи приложението и каква информация може да се получи с него.
След това учениците отново бяха помолени да работят в своите групи и да събират информация за затъмнения, зодии. Те си сътрудничиха в Google Drive.
Те също трябваше да добавят снимка на своята зодия в Padlet
Учениците присъстваха на презентация за мерните единици във Вселената и няколко примера за разстояния между планетите
 8 декември
Всички партньори трябваше да закупят Arduino платки, сензори, макетни платки и проводници
С помощта на специалист учениците изградиха уред, който измерва температурата и нивото на замърсяване
Излязоха навън и мериха, всяка държава за града/града, който обитават, нивото на замърсяване
Данните бяха въведени в таблица, за да бъдат сравнени и обсъдени
Учен Леонард Стойка изнесе презентация по темата за биосензорите и начина им на работа
Презентация за разстоянието и размера във Вселената беше показана от страната домакин
 9 декември
Учениците гледаха презентация за Слънчевата система
В групи те получиха задачата да попълнят данни за Слънчевата система, използвайки Excel в Google Drive
Те трябваше да напишат изречение, използвайки главните букви на планетите, в реда, в който планетите са в Слънчевата система
След това те трябваше да попълнят тест, използвайки Quizziz.com
Те бяха показани из Гданск, видео с дронове с най-важните забележителности на града
Те присъстваха на урок за Интернет на нещата

 10 декември
Учениците гледаха филми в приложението Tinkercad
Те трябваше да работят с това приложение, за да получат виртуална схема на платка Arduino
Докато работеха, учениците трябваше да вземат печатни екрани на работата си, които качват в Padlet
Беше показана презентация по астрономия, последвана от Kahoot
След като изиграха Kahoot, групите трябваше да предложат въпроси за своя собствен Kahoot, въз основа на това, което са научили по време на презентацията. Printscreens на тяхната работа бяха добавени в Padlet
 Гостите бяха приветствани от директорката

 

 

 

 

Трета среща - онлайн мобилност в Румъния - 14 - 18. 06. 2021 г.

14 юни 2021 г.
Виртуалната мобилност стана възможна благодарение на приложението google meet. За групите използвахме разширение „стаи за разбивки“.
Срещата започна с химна на ЕС, след това химните на всички партньорски страни.
След това всички участници се представиха, учители и ученици.
Беше показана презентация на столицата на нашия окръг Търговище, беше представена презентация на нашия град и видео от нашето училище.
Групите бяха подредени така, че да има по един ученик от всяка страна.
Приложението „Wordcloud“ беше обяснено с помощта на урок. Учениците бяха помолени да отидат в своите групи и да се опитат да направят облак от думи с думи, свързани със земята, тъй като темата на тази мобилност е Земята. Всички продукти ще бъдат качени в диска на проекта.

15 юни 2021 г., За групите използвахме разширение „стаи за разбивки“. Срещата започна с представяне на работата на учениците от предишния ден: облаците от думи на тема „Земята“ След това всички участници гледаха PPT за румънския петрол: интересни факти, важни исторически моменти, свързани с петрола и след това за големия пожар, случил се в Морени, на нефтена платформа 160. PPT беше последвано от виртуално посещение на музея на петрола в Плоещ . След посещението учениците изразиха мнението си за информацията, която им е най-интересна. Презентациите бяха последвани от въпросник на Google Forms.
Беше представен урок за MovieMaker. Учениците трябваше да гледат урока, след което да направят филм за петрола с помощта на това приложение. Филмът трябваше да е дълъг 5 минути.
Всички продукти ще бъдат качени в диска на проекта.Б
Написано днес, 16 юни 2021 г., по повод виртуалната мобилност в Румъния, по проекта Еразъм+ „ИКТ и технологична инвазия“. Виртуалната мобилност стана възможна благодарение на приложението google meet. За групите използвахме разширение „стаи за разбивки“.
Срещата започна с представянето на учениците от работата си от предишния ден: видеоклиповете на тема „Нефт“

След това всички участници изгледаха PPT за Княжеския двор в Търговище: интересни факти, важни исторически моменти: руините на двореца, църквата, къщата за болни, кулата Чиндия, укрепленията, мазето. PPT беше последвано от виртуално посещение, използвайки интересен сайт: uncover-romania.com.

Приложението, което представихме днес, е озаглавено TARSIA. Беше показано видео на учителя по химия, използващ приложението в класната стая. Пъзелът, получен с помощта на приложението, съдържаше химически символи и имената на химичните елементи. Учениците трябваше да съпоставят името на елемента със символа, за да получат формата на шестоъгълник. След видеото учителят по химия използва приложението на живо, обяснявайки как да го използвам и какво да правим, за да използвам това приложение успешно. Студентите бяха помолени да изтеглят приложението и да направят пъзел с термините, които искат.
Срещата започна с представяне на работата на учениците от предишния ден: пъзелите на Tarsia по избраната от тях тема.
След това всички участници гледаха PPT за замъка Бран: интересни факти, важни исторически моменти: замъкът, църквата, чайната, някои изображения с няколко стаи, развитието през годините и политическите причини за това. Обяснихме и мита за Дракула, истината зад него.
Приложението, което представихме днес, е озаглавено Plickers. Беше показан урок за това, след това видео с един от румънските учители, използващи това приложение. Същият учител показа на живо как да го използвате и стъпките, които трябва да следвате, за да направите акаунт, да добавите въпросите и различните отговори, да отбележите верния отговор. След това три клипа с експерименти, направени от румънския учител по физика.
Студентите, в групи, трябваше да използват приложението Plickers. Един ученик от всяка група трябваше да сподели екрана, да направи акаунт и да напише 5 въпроса с множество отговори, които ще представят в петък.
18 юни 2021 г. 
Срещата започна с представяне на работата на учениците от предишния ден: въпросите по темата, която избраха, за да използват Plickers.

След това всички участници изгледаха видео с всички участници в тази мобилност. Видеото е направено с приложението Powtoon. След това беше представен урок за това как да използвате приложението Powtoon. След това учениците, в групи, трябваше да направят Powtoon филм за Земята. Един ученик от всяка група трябваше да сподели екрана, да направи акаунт и след това да работи заедно. Всички се срещнахме отново в основната зала и всеки участник трябваше да каже една дума за мобилността. След това всички участници попълниха въпросник за обратна връзка.

Четвърта среща в България - 25 - 29. 10. 2021 г.25

 25 октомври, по повод мобилността за България. Дейностите бяха както следва:

– Гостите бяха приветствани от директорката

– Те присъстваха на кратък артистичен момент, представяйки традиционен танц

– Студентите бяха подредени в четири групи по шест студенти от всички партньорски страни

– Всяка страна показа PPT, който са подготвили

– За да проверят вниманието на учениците, те трябваше да участват в kahoot викторина относно гореспоменатите презентации

– Посетителите присъстваха на лекция за дигиталната култура

– На учениците беше показан видеоклип за това как да използват програмата „Издател“.

– Посетителите бяха отведени в обиколка на центъра на града

– Всяка вечер учениците трябва да мислят за изречение, за да опишат деня, което по-късно да се използва в книжката на издателя

26 октомври, по повод мобилността за България. Дейностите бяха както следва:

 • Студентите бяха помолени да направят възможно най-много снимки, след което да изберат три, които ще бъдат използвани в книжката

 • Учениците качиха снимките, които направиха в понеделник, в лаптопите

 • Учениците отвориха „Издател” и започнаха работа по дигиталната книга

 • Партньорите изгледаха някои традиционни танци

 • Всички тренираха хорото „Ръченица“.

 • Ученици и учители направиха екскурзия до Витоша, за да получат художествени снимки за дигиталната книга

 27 октомври, по повод мобилността за България. Дейностите бяха както следва:

 • Графикът включваше посещения на определени музеи. Заради пандемията те бяха затворени с много кратко предизвестие, затова учителите решиха да изведат учениците на чист въздух, за да не прекарват твърде много време между затворените врати и да спазват разпоредбите, които налагат социално дистанциране. Така те отидоха в Рилския манастир.

 • Отново бяха направени много снимки

 • Естонският екип научи другите студенти в страните партньори да използват приложението Actionbound. Всички ученици изтеглиха приложението, за да бъдат готови за следващия ден

 • Те се учеха взаимно на традиционни танци и песни, използвайки мобилните си устройства

28 октомври, по повод мобилността за България. Дейностите бяха както следва:

 • Цялата група отиде в Националната библиотека, където присъстваха на лекция за дигитализацията на културата и как да запазим старите книги

 • След лекцията бяха отведени да видят модерните скенери, които не повреждат старото мастило, старите страници, но и коригират къде страницата има гънка или дефект. Те също можеха да наблюдават начина, по който работят скенерите

 • Учениците отидоха на посещение в Пловдив, където разгледаха стари римски архитектурни съкровища. След това, в смесени групи, те трябваше да използват приложението Actionbound, за да намерят определено място и да отговорят на въпрос за това, което са открили.

 • Вечерта всички отидоха на специална традиционна вечеря

29 октомври, по повод мобилността за България. Дейностите бяха както следва:

 • Всички ученици отидоха на училище, където изтеглиха снимките, които направиха, и изреченията, които трябваше да подготвят всеки ден, за да завършат дигиталната книга в Publisher

 • След това направиха маски на кукери от нулата. Маските бяха изложени. Учениците трябваше да направят снимки на маските

 • Учителите от всички партньорски страни проведоха среща за подготовка на следната мобилност

 • Учениците подготвиха QR кодове

 • Ученици и учители попълниха въпросници за оценка, използвайки Google Forms

 • По време на церемонията по закриването всички получиха грамоти

Share Button