Координатор на проекта за 24-месечния проект „Миналото – еволюиран портал към бъдещето“ е Румъния, партньори са Турция, България, Македония и Турция. Проектът стартира през учебната 2019-2020 година и предизвика голям интерес у учителите , учениците и родителите. Главната цел на проекта е  установяване на отношения за сътрудничество между страните партньори чрез междукултурен диалог; преоткриване на елементите на традиционната култура като израз на многовековното творчество; подкрепа за включване на ученици в риск от отпадане от образователната система поради много отсъствия и включване в извънкласни дейности за повишаване на техните качества, усвояване на умения за междукултурен диалог и толерантност.

Първа среща в Турция, Адана от 16 - 20.12.2019г.

За срещата пътувахме 7 учители. Запознахме се  със партньорите на традиционна турска вечеря, където споделихме мнения по дейностите от проекта. Запознахме се със забележителностите на гр. Адана и поседихме градския исторически музей. След което последва екскурзия до селището Салманлъбей, където имаше демонстрация и гощавка с ястия от турската национална кухня и където се запознахме с бита и културата на типично турско село. Посетихме и училището – партньор “Мухаммет Али Демир Ортаокулу” в Адана, където се срещнахме с турските колеги и техните ученици. Посетихме специално съсдадената изложба по темата, където споделихме опит за нашите традиции и обичаи. Колегите от Турция представиха тяхната образователна система. От българска страна бяхме подготвили презентация за сурвачката, като част от традиционния български обичай Коледуване. Подарихме на колегите сурвачки и ръчно изтъкани сурвакарски торби, като разказахме същността на обичая Коледуване. През третия ден посетихме природните скални феномени в Кападокия, гр. Аванос, а вечерта беше посветена на турски фолклор, къдете беше пресъсздадена турска сватба. Посетихме в гр. Коня  мавзолея и музея на световноизвестния поет, мистик и философ Мевлана Джелаледин Руми, където се запознахме с особеностите на турските обичаи раждане и смърт.  

Дейности Р

Преди старта на проекта, запознах училищната общност с неговата същност. Родителите приеха с голям ентусиазъм идеята децата им да се запознаят с другите култури и да установят приятелски отношения. Сформирахме екип за работа по проекта. Създадохме две групи с ученици, които ще изпълняват съответните дейности: ателие “Приложни изкуства и занаяти” и вокална и танцова формация “Фолклор на етносите”. Децата се включиха активно в дейностите. Подготвихме избожба с изработени от тях керамичини изделия за Коледа и изложба с традиционната мартеница. Учениците от вокалната формация се включиха в “Ден на ромското семейство” – 14 януари 2020 г. (Ромската Нова година) с традиционни песни и танци, а преди това, на Коледа  представиха българския традиционен обичай “Бъдни вечер”. През м. ноември започна подготовката на екипа ни за първата среща в Турция.
Share Button