Бюджет

ПО ГОДИНИ

Бюджет 2023 г.

Първоначален бюджет 2023 г.

Отчет първо тримесечие 2023 г.
Отчет второ тримесечие 2023 г.
Отчет трето тримесечие 2023 г
Отчет четвърто тримесечие 2023 г. – Годишен отчет

Бюджет 2022 г.

Бюджет 2022 г.

Отчет първо тримесечие 2022 г.
Отчет второ тримесечие 2022 г.
Отчет трето тримесечие 2022 г
Отчет четвърто тримесечие 2022 г. – Годишен отчет

 

Бюджет 2021 г.

Бюджет 2021 г.
Отчет първо тримесечие 2021 г.
Отчет второ тримесечие 2021 г
Отчет трето тримесечие 2021 г
Отчет четвърто тримесечие 2021 г. – ГОДИШЕН ОТЧЕТ

 

Бюджет 2020 г.

Бюджет 2020 г.
Бюджет първо тримесечие 2020 г.
Бюджет второ тримесечие 2020 г
Отчет трето тримесечие 2020 г.
Отчет четвърто тримесечие 2020 г. – ГОДИШЕН ОТЧЕТ
Share Button

Бюджет 2019 г.

Бюджет 2019 г.
Бюджет първо тримесечие 2019 г.
Бюджет второ тримесечие 2019 г
Отчет трето тримесечие 2019 г.
Отчет четвърто тримесечие 2019 г. – ГОДИШЕН ОТЧЕТ
Share Button

Бюджет 2018 г.

Първоначален бюджет 2018 г.
Бюджет първо тримесечие 2018 г.
Отчет второ тримесечие 2018 г.
Отчет трето тримесечие 2018 г.
Отчет четвърто тримесечие 2018 г. – ГОДИШЕН ОТЧЕТ

 

Бюджет 2017 г.

Първоначален бюджет 2017 г.
Отчет първо тримесечие 2017 г.
Отчет второ тримесечие 2017 г.
Отчет трето тримесечие 2017
Отчет четвърто тримесечие 2017 г. – ГОДИШЕН ОТЧЕТ

 

Бюджет 2016 г.

 Първоначален бюджет 2016 г.
 Отчет първо тримесечие 2016 г.
 Отчет второ тримесечие 2016 г.
 Отчет трето тримесечие 2016 г.
 Отчет четвърто тримесечие 2016 г. – ГОДИШЕН ОТЧЕТ

Бюджет 2015 г.

 Първоначален бюджет 2015 г.
 Отчет първо тримесечие 2015 г.
 Отчет второ тримесечие 2015 г.
 Отчет трето тримесечие 2015 г.
 Отчет четвърто тримесечие 2015 г. – ГОДИШЕН ОТЧЕТ
Share Button