Класирания

ЛЕТОПИСНА ИЗВАДКА ОТ ИСТОРИЯТА НА 136 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ, ГРАД СОФИЯ, РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ”

1-во класиране

2-ро класиране

3-то класиране

Share Button