Warning: Undefined property: stdClass::$chunksize in /home/n136ouco/public_html/wp-content/plugins/screen-reader-with-fontsize/screenreader.php on line 45

За учители

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТИ

За класни ръководители

Декларация – съгласие от родители

PDF Декларация – съгласие от родители

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНОСТ – covid19

Годишен доклад 2019-2020 нов класен ръководител

Протокол род. среща

Заявление за разширена подготовка

Декларация автобуси

Уведомление за санкции

Заявление ГЦОУД

Доклад-на-класен-ръководител-1-срок-годишен

Годишен доклад

Уведомление за санкции

Заявление промяна на име

Share Button