Warning: Undefined property: stdClass::$chunksize in /home/n136ouco/public_html/wp-content/plugins/screen-reader-with-fontsize/screenreader.php on line 45

За ученика

БЛАНКИ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОДКРЕПА

Бланки ученици СОП

1 и 2 кл – Доклад начално оценяване – от председател на ЕПЛР- кл.р-л

3 и 4 кл – Доклад начално оценяване – от председател на ЕПЛР- кл.р-л

5-7 кл – Доклад начално оценяване от учители- от председател на ЕПЛР- кл.р-л

Бланка – План за допълнителна подкрепа

ПГ- Доклад начално оценяване – от председател на ЕПЛР- кл.р-л

РУ – Доклад края на уч.г.

1 и 2 кл – Doklad nachalno oceniavane – от председател на ЕПЛР- кл.р-л

3 и 4 кл – Doklad nachalno oceniavane – от председател на ЕПЛР- кл.р-л

5-7 кл -Doklad nachalno oceniavane ot uchiteli – от председател на ЕПЛР- кл.р-л

ПГ- Doklad nachalno oceniavane – от председател на ЕПЛР- кл.р-л

Ресурсен учител- Доклад начално оценяване

1 и 2 клас -ДОКЛАД първи срок и проследяване динамиката -от председателя- кл. р-л

3 и 4 клас -ДОКЛАД първи срок и проследяване динамиката-начален етап -от председателя- кл. р-л

5-7 клас – ДОКЛАД първи срок и проследяване динамиката – от председателя- кл. р-л

ПГ- ДОКЛАД първи срок и проследяване динамиката- от председателя- кл. р-л

Ресурсен учител -ДОКЛАД първи срок и проследяване динамиката

Протокол-ЕПЛР-бланка

Бланка – План за допълнителна подкрепа

Доклад логопедична оценка

Доклад психологична оценка

Доклад начално оценяване от учители

ДОКЛАД от предс. кл. р-л- 5 и 7клас – край-18-19г.

ДОКЛАД от предс. кл. р-л- 3 и 4 клас – край-18-19г.

ДОКЛАД от предс. кл. р-л- 1 и 2 клас – край-18-19г.

ДОКЛАД от предс. кл. р-л- ПГ край-18-19г.

Share Button