Информация и график за прием

ТУК ЩЕ ОТКРИЕТЕ ВСИЧКАТА НЕОБХОДИМА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМ В 136ОУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ", ГР. СОФИЯ

План-прием за подготвителна група и първи клас

За учебната 2024/2025 136 ОУ „Любен Каравелов“ обявява следният план – прием:

ПГ – 5 годишни – 22 ученика

ПГ – 6 годишни – 44 ученика

1 клас – 44 ученика

СИСТЕМА за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

Район за прием в 136 ОУ

136 ОУ „Л.Каравелов“
Бул. „Константин Величков“ (източна част-нечетни номера) > бул. „Тодор
Александров“ (южна част – нечетни номера) > „инж.Иван Иванов“ (западна
част-нечетни номера) – до бул. „Константин Величков“

Свободни места по паралелки

За родителите

СОФИЯ – РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ”; ТЕЛ. 02/82117053; e-mail: info-2204136@edu.mon.bg; 136ou.com

ЗА РОДИТЕЛИТЕ, КОИТО ИЗБИРАТ НАЙ – ДОБРОТО ЗА СВОИТЕ ДЕЦА!

Прием за I клас – 2024 / 2025 учебна година

     две паралелки с разширено изучаване на български език и математика;

 • допълнителни учебни часове : чужд език – немски, компютърно моделиране, екология, при заявено желание;
 • едносменен режим на обучение; целодневно обучение за учениците от всяка паралелка в начален етап;
 • висок професионализъм на педагогическия колектив; менторство и индивидуален подход;
 • дългогодишни традиции в спорта, изобразителното, музикалното и танцовото изкуство (клубове по интереси);
 • работа по проекти за развитие на индивидуалните интереси и потребности на децата и личностно развитие;
 • съвременна училищна база: уютни класни стаи, нов физкултурен салон, модерно оборудвани компютърни кабинети; богата библиотека; предстои изграждане на училищен STEM център по природни науки и екология;
 • център за подкрепа – ресурсни учители, психолог, логопед; медицински кабинет – целодневно ;
 • училищен бюфет; кетъринг; осигуряване на плодове и млечни храни по проект „Училищен плод” и „Училищно мляко”; ежедневно безплатни закуски за ПГ и I IV клас.

Прием за  5 и 6 годишни деца в ПГ – 2024/2025

 • съвременна и удобна образователна среда за децата;
 • отделно крило на училището с обособен санитарен възел, съобразен с възрастта им;
 • работа по проекти за развитие на индивидуалните интереси и потребности на децата;
 • отлично подготвени специалисти; индивидуален подход

ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС!

Свържете се нас

Адрес:

ул. "Димитър Петков" 116, 1309 ж.к. Зона Б-19, София

Телефони за контакт:

тел./факс 02 8217053
директор 02 8217088
канцелария 02 8217053

Email:

l.karavelov136@gmail.com

Share Button