Информация и график за прием

ТУК ЩЕ ОТКРИЕТЕ ВСИЧКАТА НЕОБХОДИМА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМ В 136ОУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ", ГР. СОФИЯ

План-прием за подготвителна група и първи клас

За учебната 2022/2023 136 ОУ „Любен Каравелов“ обявява следният план – прием:

ПГ – 5 годишни – 36 ученика

ПГ – 6 годишни – 36 ученика

1 клас – 44 ученика

СИСТЕМА за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

Район за прием в 136 ОУ

136 ОУ „Л.Каравелов“
Бул. „Константин Величков“ (източна част-нечетни номера) > бул. „Тодор
Александров“ (южна част – нечетни номера) > „инж.Иван Иванов“ (западна
част-нечетни номера) – до бул. „Константин Величков“

Свободни места по паралелки

За родителите

СОФИЯ – РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ”; ТЕЛ. 02/82117053; e-mail: l.karavelov@dir.bg; 136ou.com

ЗА РОДИТЕЛИТЕ, КОИТО ИЗБИРАТ НАЙ – ДОБРОТО ЗА СВОИТЕ ДЕЦА!

Прием за I клас – 2022 / 2023 учебна година

          За първокласниците училището предлага:

  • паралелки с разширено изучаване на български език и математика ;
  • целодневно обучение за учениците от I до VII клас (занимални);
  • иновативно и предприемаческо обучение;
  • висок професионализъм на педагогическия колектив;
  • дългогодишни традиции в спорта, изобразителното, музикалното и танцовото изкуство (клубове по интереси);
  • работа по проекти за развитие на индивидуалните интереси и потребности;
  • съвременна училищна базауютни класни стаи, нов физкултурен салон, модерно оборудвани компютърни кабинети; богата библиотека;
  • център за подкрепа – ресурсни учители, психолог, логопед, педагогически съветник; лекарски кабинет;
  • осигурен транспорт; училищен бюфет;
  • осигуряване на плодове и млечни храни по проект „Училищен плод” и „Училищно мляко”; ежедневно безплатни закуски.

Прием за  5 и 6 годишни деца в ПГ – 2022/2023

ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС!

Свържете се нас

Адрес:

ул. "Димитър Петков" 116, 1309 ж.к. Зона Б-19, София

Телефони за контакт:

тел./факс 02 8217053
директор 02 8217088
канцелария 02 8217053

Email:

l.karavelov136@gmail.com

Share Button