Профил на купувача

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

заповед за утвърждаване вътрешни правила

вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки-1

вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки-2

заповед

заповед за утвърждаване вътрешни правила за поддържане на профила на купувача

вътрешни правила за поддържане профила на купувача

Share Button