Документи

2022/2023

 1.  Стратегия за развитие на училището
 2. План за действие към Старатегията за развитие
 3. Годишен план 2022-2023
 4. Училищни учебни планове 2022-2023
 5. ПДУ 1-ва част
 6. ПТУ 2-ра част
 7. Правила за работа в условията на КОВИД 19
 8. Програма за превенция на ранно напускане на училище
 9. Стратегия за развитие на предучилищното образование
 10. Етичен кодекс на училището
 11. Програма за превенция на ранното напускане на училище училище
 12. План-програма по БДП-2022
 13. Мерки за повишаване качеството на образованието в 136 ОУ
Share Button