Warning: Undefined property: stdClass::$chunksize in /home/n136ouco/public_html/wp-content/plugins/screen-reader-with-fontsize/screenreader.php on line 45

Документи

2022/2023

 1.  Стратегия за развитие на училището
 2. Нова стратегия за развитие 2021-2026
 3. План за действие към Старатегията за развитие
 4. Нов план за действие 2022-2023
 5. Годишен план 2022-2023
 6. Училищни учебни планове 2022-2023
 7. ПДУ 1-ва част
 8. ПТУ 2-ра част
 9. Правила за работа в условията на КОВИД 19
 10. Програма за превенция на ранно напускане на училище
 11. Стратегия за развитие на предучилищното образование
 12. Етичен кодекс на училището
 13. Програма за превенция на ранното напускане на училище училище
 14. План-програма по БДП-2022
 15. Мерки за повишаване качеството на образованието в 136 ОУ
Share Button