За учебната 2024/2025 г.

ПГ -29 свободни места

1  клас – 8 свободни места

2 клас – 7 свободни места

3 клас – 6 свободни места

4 клас – 12 свободни места

5 клас – 15 свободни места

6 клас – 7 свободни места

7 клас – няма свободни места

Share Button