ПРИЕМ

Заповед на директора на 136 ОУ и критерии за прием

Уважаеми родители на бъдещите първокласници, приемът на ученици ще се извършва съгласно

СИСТЕМА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ЕЛЕКТРОННО КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община 

Решение-101


За ваше улеснение ето и линк към:Важните дати за кандидатстващите са:

– До 24 април всяко училище следва да обяви на електронната си страницата план-приема за първи клас за учебната 2022/2023 г.

– Регистриране и кандидатстване от 27.04. до 03.06.2022 г.

– На 06.06.2020 г. в 17 ч. ще бъдат обявени на електронните страници на училищата списъците с приетите ученици на първо класиране. Публикуваните списъци ще съдържат входящият номер на вашето заявление.

Свържете се нас

Адрес:

ул. "Димитър Петков" 116, 1309 ж.к. Зона Б-19, София

Телефони за контакт:

тел./факс 02 8217053
директор 02 8217088
канцелария 02 8217053

Email:

l.karavelov136@gmail.com

Share Button