136 ОУ – извършване на специализиран ученически превоз на деца от подготвителни групи и ученици от първи до осми клас на 136 основно училище „Любен Каравелов“ град София през учебната 2016-2017 година
Дата на публикуване Дата на създаване на обявата
07.09.2016 г.
 Споразумение за прекратяване на обществена поръчка  14.03.2017 г.
 Договор

Договор

 01.11.2016 г.
 Протокол от 16.10.2016г. 16.10.2016 г.
Писмо  07.10.2016 г.
 Протокол от 07.10.2016г.  07.10.2016 г.
Нова покана за извършване на специализиран ученически превоз на деца от подготвителни групи и ученици от първи до осми клас на 136 основно училище „Любен Каравелов“ град София през учебната 2016-2017 година  27.09.2016 г.
 Протокол  21.09.2016 г.
 Удължаване на срок за подаване на документи 16.09.2016 г.
Уведомление АОП  16.09.2016 г.
 Покана за извършване на специализиран ученически превоз на деца от подготвителни групи и ученици от първи до осми клас на 136 основно училище „Любен Каравелов“ град София през учебната 2016-2017 година

обява

техническа спецификация

заповед

друга инфромация 1

друга информация 2

 07.09.2016 г.
 Публична покана / Краен срок за подаване на документи
Share Button